Željko Lukač, Predsednik nadzornog odbora Nexe d.d.

Željko Lukač rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na univerzitetu Mary Hardin Baylor u Beltonu, Texas, 1993. godine, smer Marketing i finansije. 1995. godine završio je magistraturu iz poslovnog upravljanja (MBA) na Sveučilištu Texas u Austinu. Nakon završetka magistrature kratko vreme radi u Americi, te se sredinom 1996. godine vraća u Hrvatsku gde se priključuje vodećoj osiguravajućoj kući Croatia Osiguranje a.d. U težnji za bržim napredovanjem u februaru 1997. godine odlazi u Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) u kojoj počinje raditi kao finansijski analitičar. U Evropskoj banci za obnovu i razvoj radio je na poziciji glavnog bankara u Kancelariji EBRD-a u Zagrebu i Londonu i bio odgovoran za različite projekte kreditiranja i ulaganja akcijskog kapitala u sektorima građevinskih materijala, prehrambene industrije, turizma i farmaceutske industrije.

2003. godine zajedno s partnerima osniva i vodi prvi hrvatski private equity fond - Quaestus Private Equity Kapital.

Tokom 2008. godine preuzima i dužnost predsednika Uprave Metronet telekomunikacije a.d. - kompanije kojoj je većinski vlasnik Quaestus fond i koja je zapala u finansijske poteškoće. Nakon uspešno sprovedenog operativnog i finansijskog restrukturiranja, u februaru 2017. godine uspešno realizuje prodaju većinskog udela u Metronetu.

Trenutno g. Lukač radi kao predsednik Uprave u društvu Inceptum ICT gdje je zadužen za realizaciju poslovnog plana i koordinaciju članova Uprave. Takođe obavlja i dužnost predsednika nadzornog odbora u AD NEXE.

decoration decoration